Välkommen!

Osterman Helicopter AB är idag ett vilande bolag som ägs av Scandinavian Helicopter Group AB.

Läs mer om Osterman Helicopters historia nedan, eller besök STORM Heliworks AB för flygtjänster.

STORM HELIWORKS AB
Göteborg

Osterman Helicopter AB har sina rötter i Aero Service AB, som var ett företag i flygbranschen och som grundades av Lennart Osterman 1943. I samband med att företaget blev Bell Helicopters agent för Skandinavien 1946, namnändrades det till Ostermans Aero, vilket blev världens första helikopterföretag utanför USA. Företaget var en pionjär på import, försäljning och drift av helikoptrar i Sverige, och hade omfattande verksamhet också beträffande mindre flygplan.

I november 1946 importerades den första helikoptern, en Bell 47B, till Sverige. År 1947 blev Ostermans Aero också generalagent för det fyrsitsiga amfibieplanet Republic Seabee och bedrev själv en betydande egen verksamhet också med denna flygplanstyp, främst i Stockholms skärgård. Seabee passade utmärkt i ett Sverige med få flygfält, men ett stort antal sjöar. Med tiden kom allt fler av Seabee-planen att hamna i fjällvärlden i bolag som Fiskflyg, Lapplandsflyg och Jämtlands Aero.

Ostermans Aero satsade så småningom helt på helikopterverksamhet med helikopterflygskola, transporttjänster och underhåll. På 1950-talet bedrevs verksamhet i Indien, Liberia, Kenya och Grönland. Ostermans blev först i Europa att utföra civila ambulanstransporter med helikopter.

År 1981 sålde Ostermans Aero AB en del av flygverksamheten till Osterman Helicopter i Göteborg AB. Övrig verksamhet inom Ostermans Aero såldes till Nash Svenska AB.

Osterman Helicopter AB valde att ha sin huvudbas i Göteborg och flög mycket för Götaverken Arendal och de oljeplattformar som varvet byggde.Osterman Helicopter AB förvärvade Laroy Flyg 1988, och införlivade den verksamhet som huvudsakligen bestod av kalkning av försurade sjöar och våtmarker i Ostermans affärsområde.

Osterman Helicopter AB var inriktade på tunga lyft och hade under många år ett samarbete med Mil Moscow Helicopter Plant och deras flotta av Mi 26 som är världens största helikopter och som periodvis under många år byggde nya kraftledningar med betongstolpar för Vattenfall, stolparna vägde upp till 20 ton.

Osterman Helicopter köpte Ostermans Aeros verksamhet i Stockholm 1991 då Ostermans Aero bestämde sig för att fokusera fullt ut på underhålls- och mäklarverksamheten. 1993 fick Osterman Helicopter ett ambulanshelikopterkontrakt i Uppsala i samarbete med Uppsala universitetssjukhus. Osterman Helicopter förlorade kontraktet 1996 men vann ett nytt ambulansavtal i Stockholm, med stationering i Gustavsberg.

Osterman Helicopter AB blev ett helägt dotterbolag till Scandinavian Helicopter Group AB som även förvärvade Heliflyg AB i Borlänge och som var ett dotterbolag till Helicopter Service A/S i Norge. Bolagen fusionerades och basen i Borlänge flyttades till Göteborg och man lade den Östersundsbaserade ambulanshelikoptern till sin verksamhet.

I september 2001 förvärvade Norwegian Air Shuttle AS (NAS) och dess dotterbolag Lufttransport AS, Osterman Helicopters ambulanshelikopterverksamhet i Östersund och Stockholm. Osterman lämnade snart sin bas i Gustavsberg. Verksamheten i Stockholm leddes delvis genom tillfälliga helikopterinrättningar på Bromma flygplats, men verksamheten i staden minskades successivt till förmån för stationerna i Östersund och Göteborg.

2002 sålde Scandinavian Helicopter Group Osterman Helicopter till Norwegian Helicopter Transportation Group. Efter några svåra år med bristande lönsamhet sålde Norwegian Helicopter Transportation Group bolaget till Skyline Helikopter 2005, och deras flottor slogs samman till den nya versionen av Osterman Helicopter.

I slutet av 2009 köpte det norska företaget Nordenfjeldske Luftfart AS Osterman Helicopter, men den nya ägaren gav upp ägandet ett år senare. Nordenfjeldske Luftfart AS sålde tillbaka verksamheten till den tidigare ägaren, Skyline.

Osterman Helicopter gick i konkurs i november 2011. Företagets verksamhet övergick successivt till det nybildade bolaget Osterman Helicopter i Östersund AB. Det nya företaget var aktivt i ungefär tio månader innan även det gick i konkurs i september 2012. Verksamheten stängdes av konkursförvaltaren.

Efter konkursen förvärvades varumärket Osterman Helicopter av den tidigare ägaren Scandinavian Helicopter Group AB som bildade ett nytt försäljningsföretag baserat i Göteborg med namnet Osterman Helicopter AB och återupptog flygverksamheten i begränsad skala fram till våren 2017 då STORM Heliworks AB tog över den flygoperativa verksamheten.

Osterman Helicopter AB är idag ett vilande bolag som fortsatt ägs av Scandinavian Helicopter Group AB. Osterman Helicopter bedriver ingen verksamhet idag men har lämnat ett avtryck i den svenska helikopterindustrin. Dess namn kommer för alltid att förknippas med professionella helikoptertjänster, skickliga piloter och där ingen uppgift var för stor.